Tämän sivuston käyttö vaatii näiden käyttöehtojen hyväksymisen ja niiden noudattamisen. Jos et hyväksy käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu sivustolta.

Kaikki tällä sivustolla esitetty aineisto on SGL Turvallisuus- ja koulutusyhdistys ry:n (myöhemmin SGL) omaisuutta, ja aineistoa suojataan tekijänoikeuksien ja toiminimioikeuksien sekä muiden yksinoikeuksien ja näitä koskevan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien perusteella.

Tämän sivuston tai sen osien julkaiseminen, kopiointi, välittäminen tai jakaminen on kielletty ilman SGL:n etukäteen antamaa lupaa. SGL myöntää oikeuden käyttää tätä verkkosivustoa ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen katselutarkoitukseen.

Tällä sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on, eli ilman mitään takuuta esitettyjen tietojen saatavuudesta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta taikka näiden tietojen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. SGL ei vastaa mistään tämän sivuston ja/tai sillä esitetyn aineiston ja linkkien käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, lukuun ottamatta pakottavan lainsäädännön perusteella määrättyjä vastuita.

Sivuston suljettuihin osioihin tai osiin, jotka eivät ole tarkoitettu sivuston käyttäjän tarkasteltaviksi, tunkeutuminen tai sen yrittäminen on tietomurtorikos (Rikoslaki 38:8) ja sen yrittäminenkin on rangaistavaa. SGL kontrolloi ja rekisteröi kaikki kirjautumiset ja kirjautumisyritykset sivuston suljettuihin osioihin. SGL:n luovuttamat käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaisia ja niiden avulla sivuston suljettuja osioita saa katsella ainoastaan se henkilö, jolle SGL on tunnukset luovuttanut. Sivuston suojatuissa osioissa oleva tieto on luottamuksellista, ja sen levittäminen tai tiedoksi antaminen kenellekään muulle on kiellettyä ja tulee johtamaan korvausvelvollisuuteen SGL:ää kohtaan. SGL:llä on oikeus poistaa annetut käyttätunnukset käytöstä välittömästi, jos niitä käytetään väärin tai niitä epäillään käytettäväksi väärin.

SGL ei vastaan sivuston väliaikaisista käyttökatkoksista tai niiden seuraamuksista. Sivustolta lähetettävä tieto ei ole salattua ja käyttäjä vastaa itse lähetettävän tiedon välittymistä SGL:lle.

SGL:n henkilörekistereistä antaa lisätietoa SGL:n toimisto kirjallisesta pyynnöstä.

 

Copyright (c) 2010-2015 SGL Turvallisuus- ja koulutusyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.