Turvallisuuspalvelut ja ensiapu

 


 

 

Ajankohtaisia uutisia ja alkavia kursseja

SGL:n henkilöstö koostuu turvallisuusosaajista, jotka pääsääntöisesti olemme itse kouluttaneet vaativalla ja maan laadukkaimpiin kuuluvalla koulutusohjelmalla.

Tarvittaessa toimitamme vaikka vain yhden järjestyksenvalvojan tai EA-päivystäjän. Toisaalta käytettävissämme on noin 200 hengen reservi. Ja jos sekään ei riitä, rekrytoimme halutessanne yhteistyötahojemme kautta sopivan määrän lisää.

Useimmiten toimitamme henkilöstöä Varsinais-Suomen alueen yleisötilaisuuksiin. Toimitamme kuitenkin henkilökuntaa tarvittaessa koko maahan. Henkilöstöämme on varsin paljon myös mm. Satakunnan alueella.

 

Koska olemme myös koulutusorganisaatio, on henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutus jatkuvaa, ja valtaosa henkilöstöstä on erityiskoulutettu esimerkiksi ensiapu-, voimankäyttö-, hälytys-, tarkastus-, suojaus- tai liikenteenohjaustehtäviin. Henkilöstömme tietotaito ja ammatillinen osaaminen ovatkin omaa luokkaansa, ja esimerkiksi yhtä laajasti koulutettuja ja päteviä järjestyksenvalvojia on vaikea löytää muualta.

Toimintaa tapahtumissa johtavat erityisen esimieskoulutuksen suorittaneet henkilöt, joten toimeksiantajamme/tilaajamme voivat olla varmoja saamansa palvelun asianmukaisuudesta, laadusta ja ammattitaidosta.

Toimeksiantajan on helppo asioida SGL:n kanssa, koska sen organisaatio on selkeä ja ohjeet tarvitsee antaa vain yhdelle ihmiselle ja yhden kerran. Ennen tapahtumaa SGL antaa toimeksiantajalle/tilaajalle SGL:n nimeämän kenttäjohtajan yhteystiedot, jolloin kaikista pienimmistäkin yksityiskohdista voi tilaaja halutessaan ennakkoon sopia juuri sen henkilön kanssa, joka tulee olemaan paikalla johtamassa SGL:n järjestyksenvalvojia.

Pystymme toteuttamaan koko tapahtuman turvallisuusjohtamisen laadukkaasti pelastussuunnitelman tekemisestä viranomaisyhteyksiin. Ammattitaitoiset turvallisuuspäällikkömme johtavat vuosittain niin satojen asiakkaiden kuin kymmenien tuhansien asiakkaidenkin tapahtumia.

Varustamme henkilöstömme asianmukaisin tunnuksin, radiopuhelimilla, rajaus- ja sulkuvälineistöllä, tarkastuslaitteilla, liikenteenohjausvälineillä, megafoneilla, ensiapu- ja pelastustarvikkeilla tai muulla vastaavalla kalustolla, mikäli käytössäsi ei tarvittavaa välineistöä ole jo valmiiksi. Kalustomme on uudenaikaista ja käytännössä hyvin toimivaksi testattua. Mm. VHF-ja UHF-radiopuhelimia on käytettävissä yli sata kappaletta, ja niitä riittää sopimuksen mukaan myös järjestäjille. Tuomme itse maahan sekä VHF- että UHF-radiopuhelinkalustoa, mikäli tarvitsette omaa kommunikaatiolaitteistoa.
Ensiapuryhmä varustetaan tarvittavilla välineillä ja laitteilla, tarvittaessa aina ambulanssia myöten.

Yleisesti ottaen mukana tuomamme varusteet eivät vaikuta hintaan, joten ne kuuluvat aina olennaisena osana toimeksiantoon.

Tärkein varusteemme on kuitenkin oikea asenne, joka pyrkii takaamaan kaikkien osapuolten viihtyvyyden ja tyytyväisyyden turvallisuudesta tinkimättä.

Panostamme ennen kaikkea ystävälliseen asiakaspalveluun ja siihen, että tapahtumat voidaan viedä läpi turvallisesti ja siten, että asiakkaat ovat turvallisuuteen ja turvallisuushenkilöstöön täysin tyytyväisiä ja jopa positiivisesti yllättyneitä!