Turvallisuuspalvelut ja ensiapu

 


 

 

Ajankohtaisia uutisia ja alkavia kursseja

SGL:n henkilöstö koostuu turvallisuusosaajista, joista monet olemme itse kouluttaneet vaativalla ja maan laadukkaimpiin kuuluvalla koulutusohjelmalla.

Tarvittaessa toimitamme vaikka vain yhden järjestyksenvalvojan tai EA-päivystäjän. Toisaalta käytettävissämme on kymmenien ihmisten reservi. Ja jos sekään ei riitä, rekrytoimme halutessanne yhteistyötahojemme kautta sopivan määrän lisää.

Useimmiten toimitamme henkilöstöä Varsinais-Suomen alueen yleisötilaisuuksiin, mutta henkilöstöämme on myös mm. Satakunnan alueella.

 

Osa järjestyksenvalvojistamme on erityiskoulutettu esimerkiksi voimankäyttö-, hälytys-, tarkastus-, suojaus- tai liikenteenohjaustehtäviin.

Toimintaa tapahtumissa johtavat erityisen esimieskoulutuksen suorittaneet henkilöt, joten toimeksiantajamme/tilaajamme voivat olla varmoja saamansa palvelun asianmukaisuudesta, laadusta ja ammattitaidosta.

Toimeksiantajan on helppo asioida SGL:n kanssa, koska sen organisaatio on selkeä ja ohjeet tarvitsee antaa vain yhdelle ihmiselle ja yhden kerran. Ennen tapahtumaa SGL antaa toimeksiantajalle/tilaajalle SGL:n nimeämän kenttäjohtajan yhteystiedot, jolloin kaikista pienimmistäkin yksityiskohdista voi tilaaja halutessaan ennakkoon sopia juuri sen henkilön kanssa, joka tulee olemaan paikalla johtamassa SGL:n järjestyksenvalvojia tai ensiapuryhmää.

Varustamme henkilöstömme asianmukaisin tunnuksin, radiopuhelimilla, rajaus- ja sulkuvälineistöllä, tarkastuslaitteilla, liikenteenohjausvälineillä, megafoneilla, ensiapu- ja pelastustarvikkeilla tai muulla vastaavalla kalustolla.
Mm. VHF-ja UHF-radiopuhelimia on käytettävissä yli sata kappaletta, ja niitä riittää sopimuksen mukaan myös järjestäjille.
Ensiapuryhmä varustetaan toimeksiannon mukaisilla välineillä ja laitteilla, tarvittaessa aina ambulanssia myöten.

Yleisesti ottaen mukana tuomamme varusteet eivät vaikuta hintaan, joten ne kuuluvat aina olennaisena osana toimeksiantoon.

Tärkein varusteemme on kuitenkin oikea asenne, joka pyrkii takaamaan kaikkien osapuolten viihtyvyyden ja tyytyväisyyden turvallisuudesta tinkimättä.

Panostamme ennen kaikkea ystävälliseen asiakaspalveluun ja siihen, että tapahtumat voidaan viedä läpi turvallisesti ja siten, että asiakkaat ovat turvallisuuteen ja turvallisuushenkilöstöön täysin tyytyväisiä ja jopa positiivisesti yllättyneitä!