Yrityksemme on osallistunut Lapin elokuvakomission Film Friendly
   -valmennukseen syksyllä 2013.
   Tunnemme elokuva-alan perustarpeet ja olemme sitoutuneet palvelemaan
   tuotantoryhmiä joustavasti, tehokkaasti ja luotettavasti.

   Tervetuloa Turkuun kuvaamaan!

   Film Friendly status is gained as the result of a training programme of Finnish 
  Lapland Film Commission during the autumn 2013. It means that our personnel
  has knowledge of the special needs film crews may have and is willing to 
  accommodate them as thoroughly as possible.
  Welcome to film in Turku!

 

 

Palveluistamme suomeksi / Our services in Finnish

Our services in English / palveluistamme englanniksi

Yhteyshenkilöt / Contacts

 

 

SUOMEKSI / IN FINNISH

Kun studiotuotantosi tai ennakkonäytäntösi tarvitsee järjestyksenvalvontaa, tai EXT-lokaatio edellyttää katujen sulkemista liikenteeltä ja liikenteenohjaajia, meiltä löytyvät tarvittavat ammattilaiset varusteineen. Eikä pidä unohtaa studion/näytäntöpaikan pihan pysäköinninohjausta, ellei kaaos ole tavoitteena.

Ja kun haluat varmistaa nopean avunsaannin tapaturmissa ja onnettomuuksissa, tarvitset tehokkaan ensiapuryhmän, alkusammutuskykyisen paloturvaryhmän tai kenties rib-veneellä liikkuvan pintapelastajan. Kaikki nämä meiltä, luonnollisesti tarvittavine välineineen.

Roudausta, kuljettamista, aitaamista/rajaamista, kulunvalvontaa. Kaikissa näissä voimme olla avuksi.

Ja tietenkin käytettävissä on valikoima tapahtumaturvallisuuden perustyökaluja, kuten megafoneja ja kymmenittäin radiopuhelimia.

Parituhatta turvattua tilaisuutta ja tapahtumaa tekee meistä erittäin kokeneita ja osaavia eri tapahtumien turvaamisessa ja turvallisuuden suunnittelussa. Sama osaaminen yhteistyöstä eri tuotantoryhmien (esiintyjät, av-tekniikka, rakenteet/lavasteet) kanssa ulottuu vahvasti myös elokuva- ja TV-tuotantojen puolelle. Kokemuksemme tuotannoista ja nimettyjen palvelupäälliköiden saama Film Friendly –valmennus ovat varmasti Teille hyödyksi.

Meille reagointi nopeisiin muutoksiin, sujuva tiedottaminen ja tarkka aikataulujen noudattaminen ovat itsestään selviä asioita. Jokaiseen tuotantoon nimetään yksi kenttäjohtaja, joka toimii kontaktihenkilönä ja on itse myös paikan päällä johtamassa ryhmäämme. Komentoketjut ovat selvillä ja toiminta suoraviivaisen tehokasta – ja tietenkin ystävällistä.

Päätoimipaikkamme ja suuri osa niin ihmisistämme kuin kalustostammekin sijaitsee Turun seudulla. Noin 200-päisestä henkilöstöstämme löytyy kuitenkin väkeä useissa kaupungeissa joten pystymme toimittamaan henkilöstöä Etelä- ja Länsi-Suomen alueelle hyvinkin nopealla varoitusajalla. Tarvittaessa palvelumme ulottuvat toki muuallekin Suomeen. Omat linja-autonkuljettajamme siirtävät isonkin ryhmän sujuvasti, jos pari henkilöautollista on liian vähän.

 

IN ENGLISH

When security officers are needed for Your studio production or Your preview event, or when You need the street for Yourself and traffic wardens are necessary to keep the passers-by from… well, passing by Your EXT location, we have the right professionals and the necessary gear. Not to forget, that audience parking without parking attendants is aiming for a total chaos on the studio/theatre yard.

And should you need to ensure fast emergency responses in case of accidents, an effective first aid medic team, a certified extinguisher and fire safety team or maybe even a surface rescue unit on a rib-boat is necessary. All these from us, and naturally with the necessary equipment to get the job done.

Equipment carrying, safety escorting, fence building and area barricade setting, access control. We can help you in all of these.

And it almost goes without saying, that at your disposal is also a selection of the basic tools of event security, like megaphones and dozens of walkie talkie radios.

Around two thousand events made safe and secure for all attendees. We think that makes us very experienced and proficient in securing all kinds of events, both in producing security and safety plans and in field operations. Our gathered knowhow of co-operating with different production crews (managers, performers, AV tech, construction etc) is highly useful in all kinds of movie and TV productions. Our experience in working with productions and the Film Friendly training received by our Service Managers will definitely be of advantage to You.

Our main offices and much of our personnel and equipment is located in Turku and surrounding areas. However, our 200+ staff has people from several cities all over the Western and Southern Finland, making us able to respond on short notice throughout most of that area. Naturally, our services can be extended to any other part of Finland as well. Our own buss drivers can easily transport even a large team of our professionals, when a couple of carfuls is not enough.

With us, fast reactions to last minute changes, fluent staff informing procedures, and being there right on the schedule are normal everyday business. We designate every production with a Field Supervisor to act as a contact person and to be there on the location running our crew. The chain of command is clear and our services are fuzz-free and effective. And of course friendly. Film Friendly.

 

Yhteyshenkilö / Contact

Elokuvatuotantojen palvelupäällikkö (tarjouspyynnöt, tilaukset, sopimukset)
Service manager for movie and TV productions (offers, orders, contracts)


Aki Äijälä (Film Friendly certified 2013)
+358 50 594 0803
aki (-at-) sgl-jv.com

 

Kenttäjohtaja
Field Supervisor

Marko Riihimäki (Film Friendly certified 2013)
marko.riihimaki (-at-) sgl-jv.com