Turvallisuuspalvelut ja ensiapu

 


 

 

Osaava turvallisuuspäällikkö on usein ensiarvoisen tärkeä osa kokonaisuutta, ja keventää huomattavasti sinun - tilaajan - taakkaa.

 

YLEISÖTILAISUUKSIEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN

Yleisötilaisuudet ovat tyypillisesti kertaluontoisia tai harvoin toistuvia, joten niiden suunnittelu ja toteutus on tehtävä joka kerta erikseen alusta loppuun saakka. Ja tässä voimme olla järjestäjälle avuksi, toteuttaen tarvittaessa myös tapahtuman pelastus- tai turvallisuussuunnitelman ja hoitaen halutessanne tapahtuman turvallisuusjohtamisen.

Ammattitaitoiset turvallisuuspäällikkömme luotsaavat tapahtumasi turvallisesti loppuun asti. Turvallisuusjohtamisjärjestelmämme tuo lisäarvoa ja selkeyttä toimintaan ja vapauttaa tapahtuman järjestäjän kiinnittämään huomionsa turvallisuuden sijasta muihin tärkeisiin asioihin.

Kymmenien johdettujen suurtapahtumien kokemuksen vuoksi voit luottaa meihin. Referenssejä