SGL Turvapalvelut

 


 

 

Olipa kyse sitten koulutuksista tai turvallisuuspalveluista, voimme tarjota vahvaa ammattitaitoa ja osaamista.

Hinnoittelumme on maltillista, vaikka asiakkaan saaman palvelun arvo onkin tavallista suurempi.

Maailmassa, jossa moni menee sieltä missä aita on matalin, SGL:n laaja-alainen perehtyneisyys ja voimakas pyrkimys aina erinomaiseen työnjälkeen ovat asiakkaalle etu, jota ei kannata jättää hyödyntämättä!SGL Turvapalvelut Oy (lyhyemmin "SGL Oy" tai vain "SGL") laatii turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia ja toimittaa turvallisuushenkilöstöä (järjestyksenvalvojia, ensiapuryhmiä, liikenteenohjaajia jne) ja turvallisuusjohtamispalveluita erityisesti yleisötilaisuuksiin.
Se tuottaa myös monenlaisia turvallisuutta edistäviä koulutuksia, ja vastaa myös ry:n jäsenistön ja oman henkilökuntansa kouluttamisesta.
Koulutustuottajana panostamme vahvasti oman jäsenistön ja henkilökunnan jatkuvaan lisäkouluttamiseen. Harvassa ovatkin ne tahot, joilla on käytettävissään yhtä ammattitaitoista ja perusteellisesti koulutettua henkilökuntaa. Koulutuksiamme arvostetaan laajalti niiden asiantuntevuuden ja käytännönläheisyyden vuoksi.
Osasyy on tietenkin kouluttajissamme, jotka todella osaavat asiansa ja vastaavat tuottamastamme epätavallisen hyvästä koulutuksesta.
---

SGL tuottaa vuodessa noin 40-50 erilaista koulutusta ja toimittaa henkilökuntaa kymmeniin eri tapahtumiin. Omalla 200 hengen henkilöreservillään se on vahva toimija tapahtumaturvallisuuden alalla. Referenssilista on pitkä.

 

 

Historiaa: SGL Turvallisuus- ja koulutusyhdistys ry (lyhyemmin: "SGL ry") on vuonna 1994 toimintansa aloittanut ja 31.12.2021 lakkautettu yhdistys, jonka tarkoituksena on ollut lyhyesti ilmaistuna turvallisuustietouden levittäminen.
Ensimmäisinä vuosinaan SGL ry painotti vahvasti itsepuolustus- ja ensiaputaitojen opettamiseen, ja vuodesta 1996 alkaen SGL ry on ollut mukana turvaamassa erilaisten tapahtumien ja kansanjuhlien toteuttamista. Ennen SGL Oy:n perustamista v. 2010 toimintamme tapahtui SGL ry:n kautta, ja vuoteen 2021 saakka Oy:n henkilöstön muodostama SGL ry myös omisti SGL Oy:n kokonaisuudessaan.