SGL Turvapalvelut

 


 

 

Olipa kyse sitten koulutuksista tai turvallisuuspalveluista, voimme tarjota vahvaa ammattitaitoa ja osaamista.

Hinnoittelumme on maltillista, vaikka asiakkaan saaman palvelun arvo onkin tavallista suurempi.

Maailmassa, jossa moni menee sieltä missä aita on matalin, SGL:n laaja-alainen perehtyneisyys ja voimakas pyrkimys aina erinomaiseen työnjälkeen ovat asiakkaalle etu, jota ei kannata jättää hyödyntämättä!

 

SGL koostuu kahdesta erillisestä organisaatiosta, yhdistyksestä ja osakeyhtiöstä.

SGL Turvapalvelut Oy (lyhyemmin "SGL Oy" tai vain "SGL") laatii turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia ja toimittaa turvallisuushenkilöstöä (järjestyksenvalvojia, ensiapuryhmiä, liikenteenohjaajia, vartijoita jne) ja turvallisuusjohtamispalveluita erityisesti yleisötilaisuuksiin.
Se tuottaa myös monenlaisia turvallisuutta edistäviä koulutuksia, ja vastaa myös ry:n jäsenistön ja oman henkilökuntansa kouluttamisesta.
Koulutustuottajana panostamme vahvasti oman jäsenistön ja henkilökunnan jatkuvaan lisäkouluttamiseen. Harvassa ovatkin ne tahot, joilla on käytettävissään yhtä ammattitaitoista ja perusteellisesti koulutettua henkilökuntaa. Koulutuksiamme arvostetaan laajalti niiden asiantuntevuuden ja käytännönläheisyyden vuoksi.
Osasyy on tietenkin kouluttajissamme, jotka todella osaavat asiansa ja vastaavat tuottamastamme epätavallisen hyvästä koulutuksesta.
---

SGL tuottaa vuodessa noin 40-50 erilaista koulutusta ja toimittaa henkilökuntaa noin 100-300 tapahtumaan. Omalla 400 hengen henkilöreservillään (joista puolet on SGL ry:n jäseniä) se on hyvin vahva toimija tapahtumaturvallisuuden alalla. Referenssilista on pitkä.

 

 

SGL Turvallisuus- ja koulutusyhdistys ry (lyhyemmin: "SGL ry") on vuonna 1994 toimintansa aloittanut yhdistys, jonka tarkoituksena on lyhyesti ilmaistuna turvallisuustietouden levittäminen.
Ensimmäisinä vuosinaan SGL ry painotti vahvasti itsepuolustus- ja ensiaputaitojen opettamiseen, ja vuodesta 1996 alkaen SGL ry on ollut mukana turvaamassa erilaisten tapahtumien ja kansanjuhlien toteuttamista.

Virallista turvallisuusalan koulutusta olemme toteuttaneet vuodesta 1999 alkaen, ja järjestyksenvalvontatehtävistäkin meillä on yli 15 vuoden kokemus.
Nykyään lähes kaikki kaupalliset toiminnot ja palvelut on siirretty tytäryhtiö SGL Turvapalvelut Oy:lle, paitsi yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävät toimeksiannot ja eräät koulutukset.

SGL ry on organisaatio, joka omistaa 100 % SGL Oy:stä. Meillä siis jäsenistö käytännössä omistaa itse työpaikkansa ja valitsee itse hallintonsa.
Jäsenenä tai henkilöstöön kuuluvana saat lisätietoa organisaatiosta ja tarvittavista yhteystiedoista sisäisestä tietoverkosta SGL-netistä.