Ensiapukoulutus

 


 

 

Toteutamme eri laajuisia kouluttajalääkärin ja muiden ammattitaitoisten ensiapukouluttajiemme pitämiä ensiapukursseja lyhyistä muutaman tunnin elvytyskoulutuksista laajoihin ensiapuryhmän johtajakoulutuksiin.

Erityisesti toteutamme valmiille ryhmille tarkoitettuja ensiapukursseja, mutta kerran-pari vuodessa on ohjelmassamme myös avoimia eli jokaiselle halukkaalle tarkoitettuja kursseja. Seuraavat ensiapukurssien ajankohdat ja hinnat näet Alkavat koulutukset -sivulta.

Koulutuksemme eivät ole tavanomaisia SPR:n ensiapukursseja, vaan niitä vieläkin harjoitus- ja käytäntöpainotteisempia SGL:n ensiapukoulutusjärjestelmän mukaisia. Pohjana on omien, tunnetusti tehokkaiden ja osaavien ensiapupäivystäjiemme käytännön työskentelystä kertynyt tietotaito. Kurssien sisältö vastaa aiheiltaan muiden organisaatioiden tuottamia koulutuksia, mutta painotuserot ja ea-tilanteiden hoitamisen tuoma osaaminen näkyvät toteutuksessa.

Kaikki yleiset koulutukset pidetään Turun seudulla, ellei muuta erikseen ole mainittu. Tarkka koulutuspaikka vaihtelee koulutuksittain. Omalle ryhmälle tilatut suljetut koulutukset voidaan toteuttaa tilaajan tiloissa tai SGL:n toimitiloissa.

Toimitamme lisäksi ammattitaitoisia ensiapuryhmiä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin.


Ensiavun 1-kurssi

Ensiavun 2-kurssi
Ensiavun 3- ja 4-kurssit
Ensiavun tapahtumapäivystyskurssi

 

ENSIAVUN 1-TASON KURSSI

Ensiavun 1-tason koulutus on "se tavallisin ensiapukurssi" ja kestoltaan 16 tuntia, ja voimassa 3 vuotta. Uusimista varten pitää käydä 4 tunnin kertauskoulutus, 4-8 tunnin hätäensiapukoulutus tai käydä uudelleen EA-1. Koulutuksesta saa todistuksen.

Sisältöä ovat mm. painanta-puhalluselvytys,  tukehtujan ensiapu,  tajuttoman käsittely ja kylkiasento, sokki, triage ja kiireellisyysjärjestys, verenvuodon tyrehdyttäminen, sairaskohtaukset, silmävammat, murtuman tukeminen ja hätälastoitus,  myrkytykset, palovammat, paleltumavammat ja hypotermia, kolhut-nyrjähdykset-revähdykset-yms pikkuvammat, loukkaantuneen tutkiminen sekä toiminta onnettomuustilanteessa ja hätäilmoitus.

Kaikille avoimet koulutukset pidetään tyypillisesti arki-iltoina ja/tai viikonloppuisin. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.
Ammattikuljettajan jatkokoulutus eli ns. direktiivikoulutus, josta kertyy kaksi koulutuspäivää (yht.14 tuntia). Kuljettajakoulutuksena toteutettaessa hintaan lisätään tai lisäkuluiksi tulee Liikenteen turvallisuusviraston veloittama rekisteröintimaksu 10-17 euroa/hlö/päivä

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 950 euroa +alv, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.ENSIAVUN 2-TASON KURSSI

Ensiavun 2-tason koulutus on kestoltaan 16 tuntia, ja voimassa 3 vuotta. Uusimista varten pitää käydä 8 tunnin kertauskoulutus tai käydä uudelleen EA-2. Koulutuksesta saa todistuksen.

Sisältöä ovat mm. hätäensiavun ja ea-1 –asioiden kertaus, syvennettyä elvytystietoa, aivovammat ja aivosairaskohtaukset, syvennettyä myrkky- ja myrkytystietoa, triage ja toimintajärjestys, sijoiltaanmenojen ensiapu ja ensihoito, lämpösairaudet, puremat ja pistot, lantio-, selkä-, pää-, kasvomurtumat, eri kudosten tyyppivammat ja vaurioherkkyys, vammamekanismit ja aiheuttajat, loukkaantuneen fyysinen ja psyykkinen tutkiminen ja käsitteleminen, henkinen ensiapu, ryhmätoiminta onnettomuustilanteessa.

Kaikille avoimet koulutukset pidetään tyypillisesti arki-iltoina ja/tai viikonloppuisin. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 1000 euroa +alv, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

ENSIAVUN TAPAHTUMAPÄIVYSTYSKOULUTUS

EA-päivystyskoulutus on tarkoitettu vähintään EA-2 -tason koulutuksen jo käyneille, joita kiinnostaa toiminta ensiapuryhmässä.

Sisältöä ovat mm. ensiapuryhmän toiminta ja päivystystoiminnan järjestäminen, tarvittava varustus, ensiavun tilanneharjoitteet ryhmätoimintana

Kaikille avoimet koulutukset pidetään tyypillisesti arki-iltoina ja/tai viikonloppuisin. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 1500 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

ENSIAVUN 3- ja 4-TASON KURSSI

Ensiavun 3- ja 4-tason koulutukset pidetään tyypillisesti yhtenä on kestoltaan 32-36 tunnin mittaisena pakettina, josta saa todistuksen.

Sisältöä ovat mm.
Ensiavun 3-tason osuus: aiempien EA-kurssien asioiden kertaus ja syventäminen, EA-välineiden ja laitteiden käyttäminen (mm. defibrillaattori, larynx-maski, ventilaatiomaski, happi, mittarit, lastoitus-, tuki- ja kuljetusvälineet), tavallisimmat lääkinnälliset aineet, vammamekanismit, vammat ja kehon rakenne
Ensiavun 4-tason osuus: Ryhmän tilannejohtaminen ja tilannearvio sekä runsaasti harjoitteita

Kaikille avoimet koulutukset pidetään tyypillisesti arki-iltoina ja/tai viikonloppuisin. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 2400 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.