Ensiapukoulutus

 


 

 

Toteutamme eri laajuisia kouluttajalääkärin ja muiden ammattitaitoisten ensiapukouluttajiemme pitämiä ensiapukursseja lyhyistä muutaman tunnin elvytyskoulutuksista laajoihin ensiapuryhmän johtajakoulutuksiin.

Erityisesti toteutamme valmiille ryhmille tarkoitettuja ensiapukursseja, mutta kerran-pari vuodessa on ohjelmassamme myös avoimia eli jokaiselle halukkaalle tarkoitettuja kursseja. Seuraavat ensiapukurssien ajankohdat ja hinnat näet Alkavat koulutukset -sivulta.

Koulutuksemme eivät ole tavanomaisia SPR:n ensiapukursseja, vaan niitä vieläkin harjoitus- ja käytäntöpainotteisempia SGL:n ensiapukoulutusjärjestelmän mukaisia. Pohjana on omien, tunnetusti tehokkaiden ja osaavien ensiapupäivystäjiemme käytännön työskentelystä kertynyt tietotaito. Kurssien sisältö vastaa aiheiltaan muiden organisaatioiden tuottamia koulutuksia, mutta painotuserot ja ea-tilanteiden hoitamisen tuoma osaaminen näkyvät toteutuksessa.

Kaikki yleiset koulutukset pidetään Turun seudulla, ellei muuta erikseen ole mainittu. Tarkka koulutuspaikka vaihtelee koulutuksittain. Omalle ryhmälle tilatut suljetut koulutukset voidaan toteuttaa tilaajan tiloissa tai SGL:n toimitiloissa.

Toimitamme lisäksi ammattitaitoisia ensiapuryhmiä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin.


Ensiavun 1-kurssi

Ensiavun 2-kurssi
Ensiavun 3- ja 4-kurssit
Ensiavun tapahtumapäivystyskurssi
Ensiapukurssit terveydenhuollon / turva-alan / opetusalan ammattihenkilöstölle (1-2)
Miksi kouluttautua SGL:llä

 

ENSIAVUN 1-TASON KURSSI

Ensiavun 1-tason koulutus on "se tavallisin ensiapukurssi" ja kestoltaan 16 tuntia, ja voimassa 3 vuotta. Uusimista varten pitää käydä 4 tunnin kertauskoulutus, 4-8 tunnin hätäensiapukoulutus tai käydä uudelleen EA-1. Koulutuksesta saa todistuksen.

Sisältöä ovat mm. painanta-puhalluselvytys,  tukehtujan ensiapu,  tajuttoman käsittely ja kylkiasento, sokki, triage ja kiireellisyysjärjestys, verenvuodon tyrehdyttäminen, sairaskohtaukset, silmävammat, murtuman tukeminen ja hätälastoitus,  myrkytykset, palovammat, paleltumavammat ja hypotermia, kolhut-nyrjähdykset-revähdykset-yms pikkuvammat, loukkaantuneen tutkiminen sekä toiminta onnettomuustilanteessa ja hätäilmoitus.

SGL Turvapalvelut toteuttaa vuosittain keskimäärin 2 ensiavun 1-tason ensiapukoulutusta.

Kaikille avoimet koulutukset pidetään tyypillisesti arki-iltoina ja/tai viikonloppuisin. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.
Ammattikuljettajan jatkokoulutus eli ns. direktiivikoulutus, josta kertyy kaksi koulutuspäivää (yht.14 tuntia). Kuljettajakoulutuksena toteutettaessa hintaan lisätään tai lisäkuluiksi tulee Liikenteen turvallisuusviraston veloittama rekisteröintimaksu 10-17 euroa/hlö/päivä

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 950 euroa +alv, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.ENSIAVUN 2-TASON KURSSI

Ensiavun 2-tason koulutus on kestoltaan 16 tuntia, ja voimassa 3 vuotta. Uusimista varten pitää käydä 8 tunnin kertauskoulutus tai käydä uudelleen EA-2. Koulutuksesta saa todistuksen.

Sisältöä ovat mm. hätäensiavun ja ea-1 –asioiden kertaus, syvennettyä elvytystietoa, aivovammat ja aivosairaskohtaukset, syvennettyä myrkky- ja myrkytystietoa, triage ja toimintajärjestys, sijoiltaanmenojen ensiapu ja ensihoito, lämpösairaudet, puremat ja pistot, lantio-, selkä-, pää-, kasvomurtumat, eri kudosten tyyppivammat ja vaurioherkkyys, vammamekanismit ja aiheuttajat, loukkaantuneen fyysinen ja psyykkinen tutkiminen ja käsitteleminen, henkinen ensiapu, ryhmätoiminta onnettomuustilanteessa.

SGL Turvapalvelut toteuttaa vuosittain keskimäärin 2 Ensiavun 2-tason ensiapukoulutusta.

Kaikille avoimet koulutukset pidetään tyypillisesti arki-iltoina ja/tai viikonloppuisin. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 1000 euroa +alv, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

ENSIAVUN TAPAHTUMAPÄIVYSTYSKOULUTUS

EA-päivystyskoulutus on tarkoitettu vähintään EA-2 -tason koulutuksen jo käyneille, joita kiinnostaa toiminta ensiapuryhmässä.

Sisältöä ovat mm. ensiapuryhmän toiminta ja päivystystoiminnan järjestäminen, tarvittava varustus, ensiavun tilanneharjoitteet ryhmätoimintana

SGL Turvapalvelut toteuttaa vuosittain keskimäärin 1-2 EA-päivystyskoulutusta

Kaikille avoimet koulutukset pidetään tyypillisesti arki-iltoina ja/tai viikonloppuisin. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 1500 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

ENSIAVUN 3- ja 4-TASON KURSSI

Ensiavun 3- ja 4-tason koulutukset pidetään tyypillisesti yhtenä on kestoltaan 32-36 tunnin mittaisena pakettina, josta saa todistuksen.

Sisältöä ovat mm.
Ensiavun 3-tason osuus: aiempien EA-kurssien asioiden kertaus ja syventäminen, EA-välineiden ja laitteiden käyttäminen (mm. defibrillaattori, larynx-maski, ventilaatiomaski, happi, mittarit, lastoitus-, tuki- ja kuljetusvälineet), tavallisimmat lääkinnälliset aineet, vammamekanismit, vammat ja kehon rakenne
Ensiavun 4-tason osuus: Ryhmän tilannejohtaminen ja tilannearvio sekä runsaasti harjoitteita

SGL Turvapalvelut toteuttaa vuosittain keskimäärin yhden Ensiavun 3-4 -tason ensiapukoulutuksen

Kaikille avoimet koulutukset pidetään tyypillisesti arki-iltoina ja/tai viikonloppuisin. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 2400 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

ENSIAPUKURSSI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖLLE

Ammattihenkilöstön ensiapukurssi on 16 tunnin mittainen kokonaisuus, joka sisällön puolesta kattaa Ensiavun 1-kurssin asiat sekä osittain Ensiavun 2-kurssin asioita (ks. edellä), sovellettuna ammattihenkilöstöllä valmiiksi taustalla olevaan tietotaitoon ja osaamiseen.
Koulutus on tavanomaisia maallikkoensiapukursseja perusteellisempi ja käytännönläheisempi – kuten kaikki SGL:n tuottamat koulutukset ovat

Kurssi on suunnattu sille henkilöstölle, joka ei toimi ensihoidossa päätoimisesti, ja jolle joko
- tapaturmien ja sairaskohtausten hoitaminen ns. kenttäoloissa ilman laajaa välineistöä ja avustavaa muuta henkilökuntaa (vapaalla, harrastusten piirissä tai poikkeustilanteissa) ei ole ihan arkipäivää, tai
- työhön kuuluu pienten tapaturmien ja sairaskohtausten hoitamista (mm. koulu-, opiskelu- ja työterveydenhuolto), mutta taitojen päivittämisestä on jo aikaa, tai
- työssä tulee vastaan sairaskohtauksia tai tapaturmatilanteita niin harvoin, ettei rutiinia niiden hoitamiseen ole muodostunut tai se on jo ruosteessa.

Nämä koulutukset pidetään tyypillisesti virka-aikaan. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 1400 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

 

ENSIAPUKURSSI TURVALLISUUSALAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE

Turva-alan henkilöstön ensiapukurssi on 16 tunnin mittainen kokonaisuus, joka sisällön puolesta kattaa Ensiavun 1-kurssin asiat sekä osittain Ensiavun 2-kurssin asioita (ks. edellä), sovellettuna turva-alan henkilöstöllä valmiiksi taustalla olevaan tietotaitoon ja osaamiseen.
Koulutus on tavanomaisia maallikkoensiapukursseja perusteellisempi ja käytännönläheisempi – kuten kaikki SGL:n tuottamat koulutukset ovat

Koulutus on selvästi paremmin turva-alan käytännön työhön sopiva kuin tavanomainen EA1-kurssi. Kouluttajat ovat kokeneita ja osaavia, taustalla vuosien kokemus niin ensiaputoiminnasta kuin turva-alastakin.
Esimerkiksi taktinen työturvallisuus otetaan koulutuksessa huomioon, eikä jo tiedossa oleviin asioihin kuten esimerkiksi hätäkeskuksen toimintatapoihin hukata arvokasta koulutusaikaa enempää kuin on tarpeen.

 

Nämä koulutukset pidetään tyypillisesti virka-aikaan. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 1400 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.

 

 

ENSIAPUKURSSI OPETTAJILLE

Opettajien ensiapukurssi on 8 tunnin mittainen kokonaisuus, joka sisällön puolesta kattaa tiivistetysti Ensiavun 1-kurssin asiat, sovitettuna peruskoulu- ja lukioympäristöön.
Koulutus on tavanomaisia maallikkoensiapukursseja perusteellisempi ja käytännönläheisempi – kuten kaikki SGL:n tuottamat koulutukset ovat.

Koulutus toimii samalla ensiavun 1- ja 2-tasoisten kurssien kertauskoulutuksena.

Kouluissa tapaturmatilanteissa ensimmäisenä paikalle sattuva opettaja joutuu tekemään päätöksen tarpeellisista menettelyistä. Mitkä tilanteet opettaja voi hoitaa itse, milloin on syytä ohjata terveydenhoitajalle, ja milloin toimitetaan oppilas ambulanssilla päivystykseen?

Nämä koulutukset pidetään tyypillisesti virka-aikaan. Tilauskurssit järjestetään toivomusten mukaisena aikana.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 700 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Katso myös muita opettajille suunnattuja/sopivia koulutuksiamme, kuten Opettajan turvakeinot, Aggression kohtaaminen, AS1-alkusammutus sekä Mikroilmeet


MUUT ENSIAPUKURSSIT ja LYHYTKOULUTUKSET

Toteutamme myös monia muita, eri laajuisia kouluttajalääkärin ja muiden ammattitaitoisten ensiapukouluttajiemme pitämiä ensiapukursseja lyhyistä muutaman tunnin elvytyskoulutuksista laajoihin ensiapuryhmän johtajakoulutuksiin.

Osa näistä toimii samalla ensiavun 1- ja 2-tason kurssien kertauskoulutuksina.
Tavanomaisia kestoja ovat 2, 4, 6 ja 8 tuntia, ja aihealueet valitaan kohdeyleisön tarpeiden mukaan.

Ammattikuljettajan jatkokoulutus eli ns. direktiivikoulutus, kun toteutetaan yhdessä toisen kuljettajakoulutuksemme kanssa niin, että yhteiskesto on vähintään 7 tuntia
, josta ensiapukoulutuksen osuus on 2-7 tuntia. Kuljettajakoulutuksena toteutettaessa hintaan lisätään tai lisäkuluiksi tulee Liikenteen turvallisuusviraston veloittama rekisteröintimaksu 10-17 euroa/hlö/päivä

Seuraavat kaikille avointen ensiapukurssien ajankohdat ja hinnat näet Alkavat koulutukset -sivulta.

 

MILLAISIA KOULUTUKSET OVAT?

Toteuttamamme koulutukset ovat pääsääntöisesti minimikoulutusta laajempia ja joka tapauksessa käytännönläheisempiä, sisältäen enemmän käytännön esimerkkejä ja tilanneharjoitteita. Tavoitteena on, että koulutettava paitsi tietää mitä ja miten pitää teoriassa tehdä, myös osaa sen käytännössä toteuttaa.

Koulutuksissa käydään mielenkiintoisella ja opettavaisella tavalla läpi teoriaa ja harjoitellaan tilanteita myös käytännössä.

Miksikö meidän kurssimme ovat pidempiä tai kattavampia kuin monessa muussa paikassa?
Meidän kurssimme ovat lähes aina olleet pidempiä tai laajempia kuin minimi, koska ne ovat parempia. Paljon parempia. Minimi on aina minimi, ja antaa vain minimitiedot ja minimivalmiudet. Me emme koskaan pyri minimiin, vaan vähintäänkin Hyvään. Iso osa koulutetuista myös hakeutuu meille keikkatöihin kurssin jälkeen, ja olisi yksinkertaisesti hölmöä kouluttaa itselle töihin minimiosaajia, kun homman voi tehdä kunnollakin.
Ero on selvä, ja sen huomaa myös kurssilaisten antamissa arvosteluissa ja palautekommenteissa. Kouluarvosanana kaikkien koulutustemme keskiarvo on vuodesta toiseen varsin tarkkaan 9, monilla ea-kursseilla jopa yli. Ja se on todella hyvin. Itse asiassa, vaikka kurssit ovat jo perusteellisempia ja kattavampia kuin se minimi, niin silti moni toivoo, että ne olisivat vieläkin pidempiä. Asiaa ja osattavaa on paljon, ja harjoittelu on kivaa.
Hyvin kuvaavia ovat myös mm. ne kommentit, joita tulee ihmisiltä, jotka ovat käyneet jonkin kurssin ensin muualla, ja sitten käyvät joko sen uudelleen tai kertauskurssin meillä. Väittävät oppivansa aivan uusia asioita niin teoriasta kuin käytännöstäkin, joiden olisi kyllä pitänyt olla ihan peruskauraa jo alunperin. Kuulemma laatuero on todella selvä.
Emme väitä, että kurssimme olisivat parhaita tai etteivät ne voisi olla vieläkin parempia. Mutta ne ovat hyviä. Todella hyviä.
Lue tästä asiakkaiden palautetta koulutuksistamme

Aikataulu- ja hintatietoja koulutuksista Alkavat koulutukset -sivulta.

 

MIKSI KOULUTTAUTUA SGL:LLÄ?

SGL:n on järjestänyt ensiapukoulutusta jo vuodesta 1996, joten tiedämme mitä teemme. Olemme panostaneet mielenkiintoiseen koulutukseen, jossa myös käytännön harjoittelulla on suuri merkitys.

Lisäksi kun käyt koulutuksen SGL:llä, sinulla on mahdollisuus päästä töihin SGL:n kautta. Lisätietoa työmahdollisuuksista saat koulutuksessa tai ottamalla meihin yhteyttä. Ensimmäisillä työtehtävillä saat helposti ja nopeasti lisää kokemusta osaavien ja opastavien esimiesten avustuksella.