Koulutuspalvelut ja turvallisuussuunnittelu

 


 

 

Direktiivikoulutukset eli ammattikuljettajan täydennyskoulutukset
Joukkoliikenteen turvakeinot

Kuljettajan itsepuolustuskurssi
Kuljettajan kaasusumutinkoulutus

 

 

DIREKTIIVIKOULUTUKSET eli ammattikuljettajan jatkokoulutukset

Monet yleisistä koulutuksistamme ovat myös ammattikuljettajille hyväksyttyjä jatkokoulutuksia, mm.
- työturvallisuuskorttikurssi
- työsuojelun perusteet (2 pv)
- ensiapukurssi (8 h)
- EA 1-tason kurssi (2 pv)
- EA 2-tason kurssi (2 pv)
- hätäensiapu + AS1-alkusammutus kurssiyhdistelmä (5+2 tuntia = 1 pv)
Näitä koulutuksia ammattikuljettajan pätevyyskoulutuksena tuotettaessa hintaan lisätään Liikenteen turvallisuusviraston maksut, 11 euroa per koulutuspäivä (tai joissakin 2-päiväisissä koulutuksissa kuten työsuojelun perusteet 11 euroa per koulutus).

Tuotamme lisäksi kuljettajille suunnattuja ammattipätevyyden jatkokoulutuksia, joissa on elementtejä toimivaltuuksista, uhkatilanteista, kaasusumuttimen käyttämisestä, alkusammutuksesta, kuljettajan vireydestä yms. Osa niistä on useamman aiheen yhdistelmiä, osa varta vasten muokattuja paketteja. Jälkimmäisistä lisää tässä alapuolella:

 

JOUKKOLIIKENTEEN TURVAKEINOT

Ammattipätevyyden jatkokoulutus, kun toteutetaan yhdessä toisen kuljettajakoulutuksemme kanssa niin, että yhteiskesto on vähintään 7 tuntia. Tavallisimmin yhdistetään Aggression kohtaamisen uhkatilannekoulutukseen. Joukkoliikenteen turvakeinot -koulutus voidaan toteuttaa myös itsenäisenä 3,5 - 4 tunnin mittaisena koulutuksena.

Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä
(linja-autot, junat, metrot)
3-4 § Kieltäytyminen matkustajaksi ottamisesta, matkustajan poistaminen ja kiinniottaminen, esineen/aineen pois ottaminen

Kuljettaja saa kieltäytyä ottamasta matkustajaksi päihtynyttä henkilöä, jonka voidaan väkivaltaisen, uhkaavan tai meluavan käyttäytymisensä perusteella päätellä todennäköisesti aiheuttavan häiriötä.

Kuljettajalla on oikeus poistaa kulkuneuvosta häiriötä aiheuttava matkustaja, joka kuljettajan kiellosta huolimatta on jatkanut häiriön aiheuttamista. Jollei matkustajaa voida poistaa heti, kuljettajalla on oikeus tarpeen vaatiessa ottaa hänet kiinni, kunnes poistaminen on mahdollista. Matkustajalla on oikeus kuljettajan pyynnöstä antaa häiriötä aiheuttavan matkustajan poistamiseksi tai kiinni ottamiseksi tarvittavaa apua. Kuljettajalla on myös oikeus ottaa pois avatussa tai avoimessa astiassa oleva järjestyslain 4 §:ssä tarkoitettu päihdyttävä aine sitä nauttivalta häiriötä aiheuttavalta matkustajalta, joka kiellosta huolimatta jatkaa päihdyttävän aineen nauttimista kulkuneuvossa. Pois otettu päihdyttävä aine tulee hävittää todisteellisesti.

Jos kulkuneuvosta poistettava tai kiinni otettava matkustaja koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen tai kiinni ottamisen taikka päihdyttävää ainetta kulkuneuvossa nauttiva kiellosta huolimatta jatkaa avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen nauttimista, kuljettajalla on oikeus käyttää sellaisia matkustajan poistamiseksi tai kiinni ottamiseksi taikka avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen pois ottamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun otetaan huomioon matkustajan käyttäytyminen ja muut olosuhteet. Sama oikeus on kuljettajaa auttavalla matkustajalla.

 

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
11 § Matkustajan poistaminen ja kiinniottaminen, voimakeinojen käyttäminen

Tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman asianmukaista matkalippua oleva matkustaja, joka ei luotettavasti selvitä henkilöllisyyttään. Tarkastaja voi myös poistaa tällaisen matkustajan kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulta laiturialueelta, jollei se matkustajan ikä ja muut seikat huomioon ottaen ole kohtuutonta tai aiheuta vaaraa matkustajan terveydelle. Jollei kiinniotettua poisteta kulkuneuvosta tai edellä tarkoitetulta laiturialueelta, tarkastajan on viivyttelemättä luovutettava hänet poliisin haltuun.

Jos matkustaja koettaa vastarintaa tekemällä välttää kiinni ottamisen, poliisin luo toimittamisen taikka kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulta laiturialueelta poistamisen, tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia toimenpiteen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun liittyvät seikat.

Tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman asianmukaista matkalippua oleva matkustaja, joka ei luotettavasti selvitä henkilöllisyyttään. Tarkastaja voi myös poistaa tällaisen matkustajan kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulta laiturialueelta, jollei se matkustajan ikä ja muut seikat huomioon ottaen ole kohtuutonta tai aiheuta vaaraa matkustajan terveydelle. Jollei kiinniotettua poisteta kulkuneuvosta tai edellä tarkoitetulta laiturialueelta, tarkastajan on viivyttelemättä luovutettava hänet poliisin haltuun.

Jos matkustaja koettaa vastarintaa tekemällä välttää kiinni ottamisen, poliisin luo toimittamisen taikka kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulta laiturialueelta poistamisen, tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia toimenpiteen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun liittyvät seikat.

Säännöt lain tarkoittamista hyväksyttävistä voimakeinoista, esineiden pois ottamisista ja tarkastamisista ovat selkeät, ja siihen käytettävät sallitut menetelmät ovat samat joita myös poliisi ja turvallisuusala käyttävät. Mutta osaatko käyttää niitä, ja tunnetko voimakeinojen käyttämisen edellytykset?

Voimakeinoilla ei ole mitään tekemistä puolustautumisen tai hätävarjelun kanssa, vaan kyse on julkisen tehtävän suorittamisen turvaamisesta. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu osata omien oikeuksien käyttö. Se edellyttää kouluttautumista. Osaaminen poikkeustilanteissakin on ensiarvoisen tärkeää kaikkien osapuolten turvallisuuden varmistamiseksi.

Hallitsemalla työkalusi ja oikeutesi edistät turvallista työympäristöä.

Joukkoliikenteen turvakeinot -koulutuksemme:
- ju
ridiikka: mitä pykälät tarkoittavat käytännössä ja miten niitä sovelletaan
-
voimakeinojen käytön yleiset lainalaisuudet ja ohjeet
-
käytännön harjoittelu turvallisilla, sallituilla menetelmillä
   * mihin ja miten saa koskea
   * miten poistaminen/kiinniottaminen tulee suorittaa, jotta se olisi kaikille turvallista ja säännösten mukaista.

Koulutus voidaan toteuttaa työpaikkakohtaisena valmiille ryhmälle, ja tarjolla on myös kaikille avoimia yleisiä koulutuksia.

Ei arvailuja, ei epätietoisuutta, vaan ammattitaitoista toimintaa ja osaamista silloinkin, kun erityistoimenpiteille on tarvetta. Toivottavasti ei koskaan.


Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu
ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("firman oma kurssi") hinta on 600 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

 

 

KULJETTAJAN ITSEPUOLUSTUSKURSSI (4 tuntia)
(taksit, joukkoliikenne, soveltuu muillekin aloille)

Ammattipätevyyden jatkokoulutus, kun toteutetaan yhdessä toisen kuljettajakoulutuksemme kanssa niin, että yhteiskesto on vähintään 7 tuntia. Tavallisimmin yhdistetään kuljettajan kaasusumutinkoulutukseen. Kuljettajan itsepuolustuskurssi voidaan toteuttaa myös itsenäisenä 4 tunnin mittaisena koulutuksena.

Kuljettajat kohtaavat entistä enemmän aggressioita ja jopa suoranaisia hyökkäyksiä. Sisällä ajoneuvossa nämä ovat rajoitetun liikkumistilan vuoksi tavallistakin vaikeampia tilanteita.
Tähän tarkoitukseen olemme kehittäneet erityisen itsepuolustuskurssin, joka kattaa tyypillisiä hyökkäystilanteita.
Tällä kurssilla ei käsitellä joukkoliikenteen kuljettajan lakisääteisiä voimakeino-oikeuksia, ne kuuluvat Kuljettajan turvakeinot -koulutukseemme. Sen sijaan tämä kurssi käsittelee
- puolustautumisa tarttumis- ja lyöntihyökkäyksiä vastaan 
- aseellisia uhkauksia vastaan toimintaa
- toimintaohjeita ryöstö- ja varkaustilanteisiin
- aggression kohtaamisen ja käsittelyn koulutusta
- ns.jokamiehenoikeuksien (hätävarjelu, pakkotila, itseapu, yleinen kiinniotto) juridista koulutusta

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("firman oma kurssi") hinta on 550 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

 

KULJETTAJAN KAASUSUMUTINKOULUTUS
(taksit, joukkoliikenne, soveltuu muillekin aloille)

Ammattipätevyyden jatkokoulutus, kun toteutetaan yhdessä toisen kuljettajakoulutuksemme kanssa niin, että yhteiskesto on vähintään 7 tuntia. Tavallisimmin yhdistetään kuljettajan itsepuolustuskurssiin. Kuljettajan kaasusumutinkoulutus -koulutus voidaan toteuttaa myös itsenäisenä 4-5 tunnin mittaisena koulutuksena.

Kaasusumutin on hyvä lisäkeino puolustauduttaessa erilaisia vakavia väkivaltauhkia ja hyökkäyksiä vastaan. Se edellyttää kuitenkin ampuma-aselain mukaista koulutusta kaasusumuttimen turvalliseen käsittelemiseen.
Kuljettajat voivat osallistua mm. turva-alan henkilöstölle tarkoitettuihin kaasusumutinkoulutuksiin, jotka antavat hyvän pohjan asiaan. Sisällä ajoneuvossa sumuttimen käyttäminen on kuitenkin rajoitetun liikkumistilan ja umpinaisen ilmatilan vuoksi tavallistakin haastavampaa, eikä ajoneuvossa istuen tapahtuvaa sumuttamista käsitellä tavanomaisella kurssilla. Mutta tällä käsitellään. Itse asiassa, tämä kurssi keskittyy juurikin siihen, niin teoriassa kuin käytännön harjoituksissa.

Huomaa: Paikallinen poliisilaitos tekee lupapäätöksen kaasusumutinluvan myöntämisestä aina tapauskohtaisesti ja perii tästä lupamaksun (n. 25e, huom. ei sisälly kurssimaksuun). Koulutus ei takaa sitä, että poliisilaitos tulee myöntämään kaasusumutinluvan. Luvan saantiin vaikuttaa mm. henkilökohtaiset ominaisuudet sekä sattuneet vaara/uhkatilanteet. Lisätietoa saat kotikuntasi poliisilaitokselta. Jos poliisilaitos ei myönnä sinulle jostain syystä lupaa, SGL ei palauta kurssimaksua.

Seuraavan kaikille avoimen koulutuksen aikataulu ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("firman oma kurssi") hinta on 650 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä